Utforska

Vi värnar om din personliga integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ. Denna Integritetspolicy anger grunden för hur vi behandlar de Personuppgifter du lämnar till oss.

I dessa villkor avser “vi”, “oss”, “vår”, “vårt” eller “Utforska Sydafrika” Utforska Sydafrika, och “du” eller “din” avser dig som användare av vår webbplats.

Integritetspolicyn gäller när Utforska Sydafrika (Wolm Group AB) tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till ditt köp, vid kundtjänstärenden och övrig kontakt med oss, samt besök på vår webbplats. Vi har rätt att läsa, redigera och radera vad du laddar upp så som förfrågningar, meddelanden, text och foton.

Med “Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person.

Insamling
Kundregistret (Lagringstid: 7 år pga Bokföringslagen)
– Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post
– Geografisk information
– IP-adress, enhetsinformation, logginformation
– Orderlista
– Eventuell notering kan innehålla personuppgifter

I Orderregistret (Lagringstid: 7 år pga Bokföringslagen)
– Kundnummer
– Namn, adress, telefonnummer samt e-post
– Geografisk information
– IP-adress, enhetsinformation
– Betalreferens
– Köpta varor
– Eventuell notering kan innehålla personuppgifter

Vi samlar enbart in de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande mot dig som kund och tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden, som att ta emot och behandla din order och leverera varan till dig på ett pålitligt sätt.
Rättslig grund: Avtalet mellan dig som kund och Wolm Group AB vid genomfört köp.

För att vid din kontakt med vår kundtjänst kunna söka rätt på och svara på frågor gällande din order, rätta dina uppgifter eller svara på andra orderrelaterade frågor.
Rättslig grund: Avtalet mellan dig som kund och oss / Wolm Group AB vid genomfört köp.

För att skicka ut nyhetsbrev med information och erbjudanden till dig, om du aktivt tackat ja till nyhetsbrev.

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter som finns sparade om dig, samt att få dem borttagna (om det inte finns lagstadgade anledningar till att vi måste ha dem kvar, t ex Bokföringslagen).

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi sparar enbart dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål, eller så länge garantin gäller, men aldrig längre än för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig.

Vilka får ta del av dina uppgifter?
Förutom oss tar följande företag del av dina uppgifter:

– Vår ägare Wolm Group AB.
– Säljaren/säljarna av produkten / produkterna.
– Företaget som hanterar betalningen (Stripe, faktura utställaren).
– Fraktbolagen som levererar din vara till dig.
– Tjänsten vi använder för att skicka ut nyhetsbrev till dig, om du tackat ja till det (Mailchimp).

Vi lånar eller säljer aldrig dina personuppgifter vidare till andra företag eller privatpersoner.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut av oss, om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Dina rättigheter:
– Att få registerutdrag
– Att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga
– Att få bli bortglömd / raderad
– Att du har rätt till dataportabilitet (utdrag av dina uppgifter så att du kan lämna dem vidare).
– Att du har rätt att invända mot behandling som baserar sig på intresseavvägning eller berättigat intresse.
– Att du kan återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter som du aktivt gett ditt samtycke till (exempelvis nyhetsbrev).
– Att du har rätt att lämna eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen för att på så sätt upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

COOKIES

Vi använder cookies på sina digitala Tjänster som i vissa fall automatiskt samlar in dina Personuppgifter (t.ex. IP-adress och beteendemönster). Vi använder cookies i syfte att förbättra din upplevelse och säkerheten på våra digitala Tjänster. Personuppgifter som vi samlar in via cookies kan komma att anonymiseras och användas i aggregerad form i utvecklingssyfte, statistik och analys. Information om hur vi använder cookies, vilka Personuppgifter vi samlar in via cookies, vad de används till och hur du kan undvika dem framgår av vår Cookie Policy.

Hotjar
Vi använder analysprogrammet “Hotjar” https://www.hotjar.com . Hotjar mäter och analyserar användningen av webbplatsen (klick, musrörelser, scrollning, etc.). Den samlade datan överförs till en Hotjar-server i Irland och lagras där. Följande data samlas in:

Data från enheten
* IP-adress – före lagring anonymiseras din IP-adress genom att ställa in den sista oktetten till noll för att förhindra personlig identifiering. De första tre oktetterna av IP-adressen kommer bara att avslöja användarens geografiska område;
* Din e-postadress, inklusive ditt för- och efternamn, om du har gjort dessa tillgängliga för oss via vår webbplats;
* Skärmstorlek på din enhet;
* Enhetstyp och webbläsarinformation;
* Geografisk position (endast land);
* Föredraget språk vid visning av vår webbplats.

Loggdata
Följande data genereras automatiskt av våra servrar när Hotjar används:
* Hänvisande domän;
* Besökta webbsidor;
* Geografisk position (endast land);
* Föredraget språk vid visning av vår webbplats.
* Datum och tid för åtkomsten till webbsidans.

Hotjar använder denna information för att analysera din användning av vår webbplats, skapa rapporter om användningen och tillhandahålla andra internetanalystjänster.
Kakorna som placerats av Hotjar lagras i olika tidslängder beroende på kakan; men inte längre än 365 dagar. För mer information, besök: https://www.hotjar.com/cookies
För att hindra Hotjar från att samla in data, vänligen klicka på den här länken och följ anvisningarna: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/