Utforska

Genom att lägga upp produkter för försäljning via oss godkänner du våra villkor för säljare och användare. Det produktpris som du publicerar på vår webbplats måste vara detsamma eller lägre än vad du säljer produkten för i ditt eget företag. Vi har rätt att ändra säljarnas uppladdade texter och bilder. Vi har rätt att radera produkter som inte följer dessa villkor. Vi har också rätt att avvisa leverantörer.

I dessa villkor hänvisar “vi”, “oss”, “vår”, “vårt! eller “Utforska Sydafrika” till Utforska Sydafrika, och “du” eller “din” avser dig som användare av vår webbplats.

Vi ägs av Wolm Group AB (org.nr 556978-8655).

Som säljare är du ansvarig för:
– Producera och leverera inkommande order.
– Kvaliteten på din produkt.
– Bra kundservice.
– Svara på meddelande inom rimlig tid
– Hantering av klagomål och returer.
– Rätt prissättning och produktinformation.
– Eventuella förluster, kostnader eller skador som kan uppstå under produktion, betalning eller leverans.

Laglig säljare – I samarbetet mellan ditt företag och oss är det ditt företag som är den lagliga säljaren och vi är annonsören av produkterna. Därmed är du legalt ansvarig vid returer och reklamationer, även efter att ett samarbete eventuellt avslutas.

Som säljare måste Era villkor för kunder läggas till via instrumentpanelen. Se våra villkor för kunder som exempel.

Att vara säljare

Alla förväntas behandla kunder och andra säljare med respekt. Som säljare har du skyldighet att skydda personlig information och kommunicera snabbt med köpare för att ge en bra kundupplevelse.

Som säljare har du möjlighet att skapa och ladda upp olika innehåll, som produkter, meddelanden, text och foton. Vi har rätt att läsa, redigera och radera det du laddar upp, t.ex. produkter, meddelanden, text och foton. Vi har rätt att använda detta innehåll för marknadsföring. För att hålla vår gemenskap säker och respektfull, samtycker du till att du inte kommer att ladda upp innehåll som är:

 1. Kränkande, hotfull, ärekränkande eller trakasserande.
 2. Obscen eller vulgär.
 3. Kränker någon annans integritet eller immateriella rättigheter, eller
 4. Falskt, vilseledande eller vilseledande.

Du är ansvarig för att skydda kundernas personuppgifter som du tar emot och du måste följa alla relevanta lagkrav. Dessa lagar kan kräva att du publicerar och följer din egen sekretesspolicy, som måste vara tillgänglig för våra användare. Din integritetspolicy måste vara förenlig med denna policy och våra användarvillkor.

När du får en beställning på vår webbplats får du personlig information (t.ex. köparens namn, e-postadress och leveransadress) och enligt EU-lagstiftningen är du en oberoende registeransvarig för uppgifter om andra användare som du kan ha fått via tjänsterna. För mer information om den allmänna dataskyddsförordningen, se mer resurser på https://gdpr-info.eu. Som personuppgiftsansvarig i den mån du behandlar användares personuppgifter utanför tjänsterna kan du enligt tillämpliga lagar om dataskydd och sekretess vara skyldig att uppfylla förfrågningar från sådana användare om tillgång till uppgifter, portabilitet, korrigering, radering och invändningar mot behandling. Om du avslöjar personlig information utan köparens samtycke är du ansvarig för det obehöriga avslöjandet. Detta inkluderar till exempel avslöjanden som du gör eller oavsiktliga dataintrång. Denna information får endast användas för våra relaterade kommunikationer. Du får inte använda denna information för oönskade kommersiella meddelanden eller obehöriga transaktioner. Utan köparens samtycke, och med förbehåll för andra tillämpliga policyer och lagar, får du inte lägga till någon av våra medlemmar i din e-postlista eller fysiska sändlista, använda köparens identitet för marknadsföring eller inhämta eller behålla någon betalningsinformation. Tänk på att det är du som ansvarar för att veta vilken nivå av samtycke som krävs i varje enskilt fall. Om vi och du befinns vara gemensamma registeransvariga för personuppgifter, och om vi får ett straff, böter eller på annat sätt ådrar oss kostnader på grund av något som du har gjort i din egenskap av gemensam registeransvarig för köparens personuppgifter, samtycker du till att ersätta oss för de kostnader som uppstår i samband med din behandling av köparens personuppgifter.

Meddelanden
Med vårt meddelandesystem kan du kommunicera direkt med dina köpare. Meddelanden är ett bra sätt för köpare att ställa frågor om en vara eller en beställning.
Meddelanden får inte användas för följande aktiviteter:

 1. Skicka oönskad reklam eller kampanjer, förfrågningar om donationer eller spam.
 2. Trakassera en annan kund eller bryta mot vår antidiskrimineringspolicy.
 3. Kontakta någon efter att denne uttryckligen har bett dig att inte göra det, eller
 4. Interfering with a transaction or the business of another customer.
  Interference occurs when a vendor intentionally interferes with another vendor’s shop in order to drive away their business. Interference is strictly prohibited on our website. Examples of interference include:

  1. Kontakta en annan kund via vårt meddelandesystem för att varna dem för en viss säljare, butik eller produkt.
  2. Publicera i offentliga utrymmen för att demonstrera eller diskutera en tvist med en annan säljare.
  3. Inköp från en säljare i det enda syftet att lämna en negativ recension.
  4. Skapa eller använda ett oberoende köparkonto för att illvilligt uppgradera en annan butiks negativa recensioner för att placera dessa recensioner mer framträdande.
 5. All användning av vårt meddelandesystem för att trakassera andra säljare eller kunder är strängt förbjuden. På samma sätt får meddelanden inte användas för att stödja eller glorifiera hat. Om du får ett meddelande som bryter mot denna policy, vänligen meddela oss omedelbart.
 6. Be kunderna att beställa direkt från ditt företag i stället för via vår webbplats.
 7. Skicka kontaktinformation för att be kunden kontakta dig utanför vår webbplats.
 8. Skicka ditt företags hemsida.

Vi har rätt att läsa, redigera och radera det du laddar upp.

Avgifter

När du gör en försäljning via oss kommer du att debiteras en transaktionsavgift på det pris du visar för varje annons.

 

Undvikande av avgifter

Alla åtgärder som en säljare vidtar för att undvika att betala en avgift betraktas som avgiftsundandragande och är strängt förbjudet av oss. Detta inkluderar till exempel att uppmuntra köpare att köpa en vara i din butik på vår webbplats via en annan plats. En transaktion som påbörjats på vår webbplats kan inte slutföras utanför vår webbplats. Det pris som anges i varje beskrivning måste vara en korrekt representation av försäljningen. Försäljare får inte ändra priset på en vara efter en försäljning i syfte att undvika våra transaktionsavgifter, förvränga var varan befinner sig eller använda en annan användares konto utan tillstånd.

Betala din avgift

Om kundbetalningen sker via en faktura från säljaren skickar vi en faktura till säljaren. Om betalningen sker via Stripe kommer betalningen att hanteras i Stripe om säljaren har ett Stripe-konto.

Betalningar

Vi accepterar betalning med kreditkort, betalkort och faktura från säljaren. Om kunden väljer faktura från säljaren är det säljaren som ansvarar för att skicka ut en faktura och sköta betalningen.

Leveranspolicy

Säljarna är ansvariga för att skicka sina sålda varor till köparna. Om du använder dig av en frakt- eller utförande-tjänst ska du komma ihåg att det är du som i slutändan är ansvarig för att se till att dina köpare får sina beställningar. Frakt är möjlig i Sverige.

Genom att sälja på vår webbplats godkänner du följande:
A. Ange en korrekt adress för “leverans från”.
B. Ange dina fraktkostnader och handläggningstider i dina listor.
C. Sänd artiklarna snabbt efter att de har sålts. Snabb leverans innebär att du skickar varje artikel inom 30 dagar efter köpet om du inte anger något annat i din behandlingstid. Innan du uppdaterar din handläggningstid för en specifik beställning måste du först få köparens samtycke.
D. Följ alla lokala och internationella frakt- och tullbestämmelser.
E. Skicka till den adress som anges på kvittot.
F. Markera beställningen som skickad när du skickar den. Kom ihåg att du kan markera en beställning som skickad först när du faktiskt har skickat den. När du markerar en beställning som skickad får köparen ett meddelande.
G. Ta ut ett lämpligt belopp för frakt.

Om en beställning inte skulle komma fram ska du vara beredd att tillhandahålla ett giltigt bevis på att den har skickats. Ett giltigt leveransbevis måste visa att varan faktiskt skickades och att den skickades till den adress som anges på vår webbplats. Om en köpare inte får sin beställning kan han eller hon väcka talan mot ditt företag som säljare.