Parkland golfbana

Parkland golfbanor i Sydafrika

En parkland golfbana är en frodig och grönskande golfbana med gröna fairways och snabba greens, med massor av träd. Ligger vanligtvis inne i landet. Namnet kommer av att den har ett parkliknande utseendet. De flesta PGA Tour golfbanor är bra exempel på parkgolfbanor.